Image
*Tarieven

Payment Plans

Receiving quality dental care shouldn’t mean you have to break the bank !
Code Preventieve mondzorg (M-codes) Tarief 2020
{tooltip}M01{end-texte}Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten.

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.

Voorbeelden hiervan
zijn:

• het kleuren van de plaque;
• het vastleggen van de plaquescore;
• het geven van voedingsadviezen;
• het afnemen van een voedingsanamnese;
• het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede maken;
• vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt
of diens ouder(s)/verzorgers(s).

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze
prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11
worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft
genomen.{end-tooltip}
Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min € 12,85
{tip title="M02" content="Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten.

De prestatie omvat:

• het (opnieuw) kleuren van plaque;
• het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore;
• het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in
tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond
naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten."}Uitleg M02 Code{/tip}
Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min € 12,85
{tip title="M03" content="Gebitsreiniging, per vijf minuten.

De prestatie omvat:

• het verwijderen van plaque of tandsteen; en
• het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese.
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in
tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond
naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten."}Uitleg M03 Code{/tip}
Gebitsreiniging, tarief is per 5 min Gebitsreiniging, tarief is per 5 min € 12,85
{tip title="M05" content="Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

De prestatie omvat:

• het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit);
• het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen;
• het aanbrengen van een beschermlaag;
• het fluorideren van het melkelement;
• het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie.
Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het
carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/
verzorgers.
Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie Richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra
Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te
openen)."}Uitleg M05 Code{/tip}
Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25,79
{tip title="M32" content="Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek.

Deze prestatie omvat:

• het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster;
• het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de
patiënt wordt uitgevoerd.
De laboratorium- of de materiaalkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht."}Uitleg M32 Code{/tip}
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,19
{tip title="M30" content="Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
Per element.

Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals
fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten.

Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer
dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen.

Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende
materialen."}Uitleg M30 Code{/tip}
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
{tip title="M40" content="Fluoridebehandeling.

Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of
chloor-hexidine. Indien er minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is
M30 aangewezen."}Uitleg M40 Code{/tip}
Fluoridebehandeling, methode 2 € 14,33
{tip title="M61" content="Mondbeschermer.

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie.
Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten. De
materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht."}Uitleg M61 Code{/tip}
Mondbeschermer € 25,79

{tooltip}M01{end-texte}Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten.

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.

Voorbeelden hiervan
zijn:

• het kleuren van de plaque;
• het vastleggen van de plaquescore;
• het geven van voedingsadviezen;
• het afnemen van een voedingsanamnese;
• het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede maken;
• vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt
of diens ouder(s)/verzorgers(s).

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze
prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11
worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft
genomen.{end-tooltip}